هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دو دست و یک پا بالا ...

 

                   

               طفل ِ شیطان ِ  دلم ... 

               سخت  مرا  آزرده ...

               باید  اکنون ...

               بایستانم  او را ...

               کنار ِ تخته سیاه ِ  سینه ام ...

                                         

                                    

                                

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸