هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شعر ...

               

               

                                  بی تو ...

                                  شاعری  مثل  ِ  خدائی  است ... ،

                                  فقط  اسم  دارد ... ،

                                  الکی ...

          

          

          

              

               

             

             

          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱