هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مُعجزه ...

                 

                     

                              خدا ...

                              مُعجزه ی  ِ  اولین  پیامبر  بود ...

           

                  

                

                

             

                                         

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱