هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لا مذهب ...

                     

                                      

                                        لامذهب ... ،

                                        برای ِ رفتن ...

                                        باید بیائی ...

                                 

                                 

                                       

                                

                                

                                       

                        

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱