هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نقاشی ...

                      

                          

                                برای  تصوّر ِ  رنگین ِ  من ...

                                بوم  را  ابتدا  کلن  سیاه  کنید ... ،

                                سپس ...

                                بروید  پی  ِ  زنده گی تان  ... ،

                                نقاشی  تمام  شد ...

                  

                                 

                                

                         

                                   

                                      

             

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱