هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مینیمال ...

              

                           

                                   درد ...

                                   مینیمال ترین  حقیقت  ِ  دنیا ست ...

           

                    

                              

                         

                       

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱