هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

الفاتحه ...

                     

                   

                           روی  ِ  سنگ  ِ  قبرَم  بنویسید ...

                           آمدن  و رفتن َش  به  هیچ  جای  ِ  دنیا  بر نخورد ...

              

                              

                              

                    

                    

                  

                               

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱