هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بلد ...

               

                            

                             گاهی  باید  گم شدن  بلد  بود ...

                  

                        

                          

                               

                        

                             

                           

             

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱