هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

...

                   

                 

                           دائم السَفر ...

                           دائم الوضو ...

                           دائم الذکر ...

                           دائم الفیلان  و بیسار و ...

                           من ...

                           چقدر دائم البُغض َم ...

           

              

                    

                    

                        

                          

                         

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱