هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی راهه ...

                  

                    

                                        بی راهه ...

                                        راه  ِ  بی  تو  ست ...

           

               

                

                 

                     

                   

                            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱