هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زن ...

                  

                    

                  

                     زن ها  از  آن  چه  جلوی  ِ  آیینه  دیده  می شود  مرد ترند ...

                  

          

             

             

             

             

                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱