هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بُن بَست ...

                        

                           

                             همه ی  ِ  کوچه های  ِ  بُن بَست ...

                             به  تنهائی  راه  دارند ...

             

                           

                           

                             

                         

                            

                   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱