هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آرزو ...

              

                       

                                       خدایا ...

                                       آرزوی َم  این  است  خدا  بمانی ...

                                       شکستن  خیلی  درد  دارد ...

               

                       

                      

                    

                   

                    

                  

             

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱