هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

                           

                         

                               تنهائی ...

                              یعنی در آرزوی  ِ کسی نبودن ...

                 

                    

      

  پی نوشت :

  لطفا  دو طرفه  بخونید ِ ش ... ،

  کسی  تو  را  آرزو  نمی کند ...

  تو  کسی  را آرزو  نمی کنی ...

              

               

                       

                      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱