هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاش ...

                 

                           

                                  پرستو  بودم  کاش ... ،

                                  هر جا  بهار ...

                                  من  هم  آنجا ...

                   

                          

                                  

                            

                                   

                                     

                                       

               

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱