هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

                   

                        

                                  مُردن  درد  ندارد ... ،

                                  زنده گی  نکردن  درد  دارد ...

                       

                 

                               

                                    

                                      

                            

                                

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱