هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فراموشی ...

                 

                         

                         موقع  خنده ...

                        اوّل  چی  کار  می کردیم  ... ؟!

                                     

                              

                               

                             

                                                              

                 

                      

             

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱