هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

 

                  

                

             در آن دنیا گر ایزد  داوری  کرد  ...  گر َم  گوید چه آوردی  تو ای مرد ...

             بخواهم  گفت  این  عین ِ  حقیقت  ...  همه درد   و  همه درد  و همه درد ... 

 

 

 

 

 

 

 

،

 

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱