هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فال گیر ...

                   

                                   

                                   از  دست َ ش  خواند ...

                                   فال ِ  این  پاها ...

                                   رفتن  است ...

                   

                    

                              

                                 

                              

                                    

                                            

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱