هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کم و زیاد ...

                     

                          

                                           کم  آورده ام ...

                                           زیاد  ...

                    

                             

                              

                   

                       

                 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱