هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی تو ...

                           

                        

                           کلی  خیال بافی  کرده ام  ...،

                           روزهای  ِ  بی تو  خیلی  سرد  است ...

                  

                       

                            

                                

                                 

                               

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱