هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ییییییک ، دووووووو ، سسسسسسه ...

                            

                               

                    

                            رفتن  یک  دو  سه  نمی خواهد ...

                     

                        

                        

                            

                         

                            

                       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱