هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فرق ...

              

                      

                        

                               حرف نزدن  با  سکوت  فرق  دارد  ... ،

                               دُرُست  مثل  غذا نخوردن  و  روزه بودن  ...

              

                      

                        

                             

                         

                                 

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱