هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نوبت ِ عاشقی ...

                    

                         

                             دیر رسیدم ...

                             نوبت  ِ عاشقی ام  رَد  شده بود ...

                     

                             

                                  

                                    

                                  

                                       

                         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱