هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کافی ...

                            

                               

                          برای  ِ  خدا  شدن ...

                          فقط  کافی  است  نباشی ...

                  

                             

                              

                             

                               

                    

                                     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱