هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گم شده ...

                        

                        

                               گم شدن  یعنی ...

                               این که  من  کجا  هست َم  مهم  نیست  ...

                               این  مهم  است  که  تو  آنجا  نیستی  ...

       

           

              

             

                   

                                   

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱