هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زن ...

                            

                          

                             زن ...

                             زخمه ای بر دل ِ تار ...

                             زن ... ،

                             زن ...

                             فریادی بر سکوت ...

                             زن ... ،

                             زن ...

                             جامی پُر ز می ...

                             زن ...

                


                     

  پی نوشت :

  برای ِ همه ی ِ مادران َم ...

  پی نوشت تر :

  لطفا این نوشته رو هم تعریفی موکد بخونید ( یعنی زن را دارد تعریف می کند به تاکید ) ...

  هم خطابی ِ خواهشی ( یعنی زن رو به خواهش ِ یک کاری مورد خطاب قرار می دهد ) ...

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :