هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مستاصل ...

               

                   

                            چه  کنم ... ؟! ،

                            من  مانده ام  با  این  همه  توئی  که  نمانده ای ...

                           

                      

                     

                  

                        

                                

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱