هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

صفت و موصوف ...

                     

                                 

                  تنها  تنها صفتی  است  که  هفت  میلیارد  موصوف  دارد ...

                

                   

                    

                     

                  

                      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱