هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کلک ...

                    

                             

                            باور نکن ... ،

                            شب  ...

                            سیاه بازی  ِ  خورشید  است ...

               

                    

                       

                       

                          

                       

                            

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱