هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

استحاله ...

 

 

                                    خاک ...

                                    به کف ِ دستی آب ...

                                    آیینه می گردد ...

                   

                              

                          

                               

                                

                                

                         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱