هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاشف ...

                

                               

                             من جاذبه ی ِ تو را کشف کرده ام ... ،

                             ببین ...

                             جز من هیچ کس به پای ِ تو به زمین نمی افتد ...

        

                  

                    

                       

                      

                         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱