هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

توهّم ...

 

 

                         ایستاده ...

                         جلو دار  را ...

                         رفته  می پندارد ...

             

               

                 

                   

                         

                                

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱