هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قیامت ...

                   

                  

                                   قیامت ...

                                   قیام  ِ تو ست  به  عزم  ِ  رفتن ...

                   

                       

                        

                        

                         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱