هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بُغض ...

                 

                             

                    به خدا  بُغض  همان  خدا ست ...،

                    از  رگ  ِ  گردن  نزدیک تر ...

                    اصلن  توی  ِ  گلو ست  همیشه ...

                             

                       

                          

                         

                                       

                          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱