هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

                                 

                                       

                         آن هائی  که  حرف  برای ِ  گفتن  کم  دارند ...


                         درد  برای ِ  نگفتن  زیاد  دارند ...

                                  

                                 

                                                    

                                                       

                                                   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱