هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گم شده ...

                                   

                                          

                  گم شدن  از  پیدا شدن  شروع  می شود ... ،

                  پیدا ت  می کنند ...

                  در جمع  پیدا  می شوی ...

                  خودت  را  گم می کنی ...

                                                  

                                           

                                                   

                                                                 

                                               

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱