هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ماشّالا ...

                     

                             

                خدایا  تو حالا تازه  تنهائی  این همه  قدرت  داری ... ،

                اگه دو نفر بودی چی کارا می کردی ... !

                                        

                                               

                                   

                                                          

                                               

                                         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱