هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دانستن ...

             

            

                

                     خیلی‌ ها آدم را می‌ شناسند ... ،

                     امّا کسی باید باشد که آدم را می‌ داند ...

             

               

              

               

           

             

                

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦