هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کنایه ...

                                           

                                       

                        لبخند ...

                        گریه ی ِ ژوکوند ِ آدم ِ تنها ست ...

                                                   

                                                                 

                                                             

                                                                                

                                                                        

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱