هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کابوس ...

                                          

                                       

                          گم شده ام ... ،
                          می پرسم راه کجاست ... ؟!
                          لبخند می زند ... ! ،
                          می گوید :
                          به شهر ِ گم شده ها خوش آمدی ...

                                                                                     

                                                                               

                                                                                  

                                                                                

                                                                               

                                                                           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱