هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نماد ...

                                                    

                                                      

                         سرد ... ،
                         ساکت ... ،
                         پوسیده ... ،
                         من ...
                         نماد ِ تمام ِ مُرده های ِ جهان ...
                         من ...
                         آئینه ی ِ عبرت ِ تنهائی ام ...

                                                                       

                                                                               

                                                                        

                                                                               

                                                                               

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱