هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سَرکوب ...

                                     

                                                   

                 کنار ِ تخت ِ من ...

                 دیواری است ...

                 که معنای  ِ سرکوب ِ شبانه را می داند ...

                                                    

                                                                   

                                                                         

                                                                    

                                                                            

                                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱