هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نا پیدا ...

                                                       

                                                                  

                گسترده گی ِ این عالمَ  ... ،

                بیشتر از آن که  ناچیزی ِ زمین  را  در بیشماری ِ کائنات  مشخص  کند ... ،

                این اطمینان  را  بیشتر  می کنند  که ...

                خدا  زمین  را  گم کرده ...

                                                                  

                                                                

                                                                             

                                                                                     

                                                                 

                                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠