هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

طعنه ...

                                                                

                                                                           

                                                       

                                        باز  یا  بسته ...

                                        چه فرق می کند ... ؟ ،

                                        پنجره ...

                                        زخم ِ همیشه گی ِ دیوار است ...

                                                                     

                                                                      

                                                                

                                                                     

                                                                  

                                                                                 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ دی ۱۳٩٠