هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بگوئید و بنویسید ولی اسراف نکنید ...

                                                  

                                                                    

                  " الف " و " ب "  و" پ " و" ت "  و فیلان  و بیسار و خلاصه " یاء" ... ،

                  می دانی دوستم جان ... ؟! ،

                  حرف  برای ِ نگفتن  زیاد  دارم  انگار ... ،

                  از این همه حروف ِ  الف باء  ...

                  دو حرف  از  من ...

                  باقی حرف ها  از شما ... ،

                  انگار  این  روزها ...

                  اوّل  و آخر ِ حرف هام ... 

                  اوّل  و آخر ِ حرف هاست ... ،

                  انگار الف بای ِ  من  ... ،

                  الف  یاء ست  ... ،

                  آ ی ...

                                                                         

                                                            

                                                                           

                                                                       

                                                                                    

                                                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
تگ ها :