هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی دست و پا ...

                                                                        

                                                                             

                                                                

                                 دست هائی  که  نیامدند ...

                                 مرا ...

                                 از  پا  انداختند ...

                                                                  

                                                                     

                                                                                

                                                                                 

                                                                                           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠