هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سال ِ سیاه ِ دو هزار ...

                                                     

                                                              

                                                      

                                  عزیزم ...

                                  این  روزها  انگار ...

                                  فال ِ حافظ  هم درست  کار نمی کند ...

                                                                             

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                        

                                                                                    

.                                                                                          

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠