هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حروف ِ علهّ عبارتند از : واو و الف و یاء ...

                                                                          

                                                                           

                               تقصیر ِ خدا  نیست ... ،

                               وای  وای های  ِ  ما ...

                               نوشته می شوند ...

                               ولی ...

                               خوانده نمی شوند ...

                                                                            

                                                                      

                                                                                 

                                                                                    

                                                                                        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠