هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

از کار افتاده ...

                                               

                                                          

                                            

                         بی تو ...

                         تخت ِ خواب ...

                         تخت ِ بی خوابی است ...

                                               

                                                   

                                                      

                                                              

                                                               

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠